Grupa 1
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Frukacz Robert Krasny Wojciech Ciuła Mieszko Bezak Staszek Kamiński Łukasz
1 Bezak Staszek 4 12 1 Frukacz Robert     3 1 3 0 0 3 3 1
2 Frukacz Robert 3 9 5 Krasny Wojciech 1 3     3 0 0 3 3 0
3 Krasny Wojciech 2 7 6 Ciuła Mieszko 0 3 0 3     0 3 0 3
4 Kamiński Łukasz 1 5 9 Bezak Staszek 3 0 3 0 3 0     3 1
5 Ciuła Mieszko 0 0 12 Kamiński Łukasz 1 3 0 3 3 0 1 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 2
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Jakubiak Tomasz Całus Tomasz Sroka Mariusz Jasiński Marek Chmura Damian
1 Chmura Damian 3 11 5 Jakubiak Tomasz     1 3 3 0 0 3 3 2
2 Całus Tomasz 3 9 6 Całus Tomasz 3 1     3 1 3 1 0 3
3 Jakubiak Tomasz 2 7 8 Sroka Mariusz 0 3 1 3     3 0 0 3
4 Jasiński Marek 1 6 9   Jasiński Marek 3 0 1 3 0 3     2 3
5 Sroka Mariusz 1 4 9 Chmura Damian 2 3 3 0 3 0 3 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 3
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Maczuch Adam Holeczek Adrian Dąbrowski Kamil Skawski Piotr Rogala Mateusz
1 Skawski Piotr 3 11 5 Maczuch Adam     2 3 3 2 0 3 1 3
2 Rogala Mateusz 3 11 7 Holeczek Adrian 3 2     3 1 2 3 3 2
3 Holeczek Adrian 3 11 8 Dąbrowski Kamil 2 3 1 3     0 3 1 3
4 Maczuch Adam 1 6 11 Skawski Piotr 3 0 3 2 3 0     2 3
5 Dąbrowski Kamil 0 4 12 Rogala Mateusz 3 1 2 3 3 1 3 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 4
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Wierzchowski Dariusz Cikała Michał Schoepe Robert Sikora Adam Thiel Jarosław
1 Sikora Adam 3 11 5 Wierzchowski Dariusz     3 0 3 2 3 2 1 3
2 Wierzchowski Dariusz 3 10 7 Cikała Michał 0 3     3 1 1 3 3 0
3 Cikała Michał 2 7 7 Schoepe Robert 2 3 1 3     0 3 3 1
4 Schoepe Robert 1 6 10 Sikora Adam 2 3 3 1 3 0     3 1
5 Thiel Jarosław 1 5 10 Thiel Jarosław 3 1 0 3 1 3 1 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 5
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Winiarski Wojciech Nowaczek Bartosz Wróbel Jakub Ryniak Igora Pietraszek Robert
1 Pietraszek Robert 4 12 1 Winiarski Wojciech     3 0 2 3 3 2 1 3
2 Winiarski Wojciech 2 9 8 Nowaczek Bartosz 0 3     3 0 3 1 0 3
3 Nowaczek Bartosz 2 6 7 Wróbel Jakub 3 2 0 3     2 3 0 3
4 Ryniak Igora 1 6 11 Ryniak Igora 2 3 1 3 3 2     0 3
5 Wróbel Jakub 1 5 11 Pietraszek Robert 3 1 3 0 3 0 3 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 6
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Skalski Piotr Puchowski Leszek Zientek Błażej Popławski Dariusz Bluszcz Tomasz
1 Bluszcz Tomasz 4 12 5 Skalski Piotr     2 3 0 3 0 3 0 3
2 Zientek Błażej 3 11 6 Puchowski Leszek 3 2     2 3 2 3 2 3
3 Popławski Dariusz 2 8 8 Zientek Błażej 3 0 3 2     3 1 2 3
4 Puchowski Leszek 1 9 11 Popławski Dariusz 3 0 3 2 1 3     1 3
5 Skalski Piotr 0 2 12 Bluszcz Tomasz 3 0 3 2 3 2 3 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 7
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Płachecki Paweł Sznober Paweł Piętka Tomasz Koralewski Jakub Nawrocki Paweł
1 Koralewski Jakub 3 11 6 Płachecki Paweł     2 3 0 3 0 3 1 3
2 Piętka Tomasz 3 10 6 Sznober Paweł 3 2     2 3 2 3 3 0
3 Sznober Paweł 2 10 8 Piętka Tomasz 3 0 3 2     1 3 3 1
4 Nawrocki Paweł 2 7 9 Koralewski Jakub 3 0 3 2 3 1     2 3
5 Płachecki Paweł 0 3 12 Nawrocki Paweł 3 1 0 3 1 3 3 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 8
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Sanecki Michał Dąbski Piotr Wójciak Marcin Prokopczyk Mariusz Moroń Mariusz
1 Sanecki Michał 4 12 1 Sanecki Michał     3 1 3 0 3 0 3 0
2 Dąbski Piotr 3 10 5 Dąbski Piotr 1 3     3 0 3 1 3 1
3 Wójciak Marcin 2 6 6 Wójciak Marcin 0 3 0 3     3 0 3 0
4 Prokopczyk Mariusz 1 4 10 Prokopczyk Mariusz 0 3 1 3 0 3     3 1
5 Moroń Mariusz 0 2 12 Moroń Mariusz 0 3 1 3 0 3 1 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 9
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Sitnik Karol Kwiatkowski Dawid  Krasny Maksymilian Steyer Sebastian Turek Piotr
1 Steyer Sebastian 4 12 2 Sitnik Karol     2 3 3 2 2 3 2 3
2 Turek Piotr 3 9 7 Kwiatkowski Dawid 3 2     3 2 0 3 0 3
3 Kwiatkowski Dawid 2 6 10  Krasny Maksymilian 2 3 2 3     0 3 2 3
4 Sitnik Karol 1 9 11 Steyer Sebastian 3 2 3 0 3 0     3 0
5  Krasny Maksymilian 0 6 12 Turek Piotr 3 2 3 0 3 2 0 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 10
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Mikołajczyk Michał Jagieło Marcin Zagórski Krzysztof Broszko Damian Bieda Adam
1 Bieda Adam 4 12 3 Mikołajczyk Michał     1 3 3 0 3 1 2 3
2 Mikołajczyk Michał 2 9 7 Jagieło Marcin 3 1     2 3 3 1 1 3
3 Jagieło Marcin 2 9 8 Zagórski Krzysztof 0 3 3 2     0 3 0 3
4 Broszko Damian 1 5 9 Broszko Damian 1 3 1 3 3 0     0 3
5 Zagórski Krzysztof 1 3 11 Bieda Adam 3 2 3 1 3 0 3 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 11
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Duda Łukasz Matysek Ryszard Szeląg Dariusz Panicz Roman Wąś Sylwester
1 Szeląg Dariusz 4 12 3 Duda Łukasz     2 3 0 3 0 3 2 3
2 Panicz Roman 3 10 4 Matysek Ryszard 3 2     0 3 1 3 3 0
3 Matysek Ryszard 2 7 8 Szeląg Dariusz 3 0 3 0     3 1 3 2
4 Wąś Sylwester 1 5 11 Panicz Roman 3 0 3 1 1 3     3 0
5 Duda Łukasz 0 4 12 Wąś Sylwester 3 2 0 3 2 3 0 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 12
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Rybka Tadeusz Suliński Filip Pielacha Paweł Szabel Remigiusz Karbowiak Sylwester
1 Pielacha Paweł 3 10 5 Rybka Tadeusz     3 0 2 3 3 0 2 3
2 Karbowiak Sylwester 3 11 7 Suliński Filip 0 3     0 3 3 0 3 2
3 Rybka Tadeusz 2 10 6 Pielacha Paweł 3 2 3 0     3 0 1 3
4 Suliński Filip 2 6 8 Szabel Remigiusz 0 3 0 3 0 3     1 3
5 Szabel Remigiusz 0 1 12 Karbowiak Sylwester 3 2 2 3 3 1 3 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 13
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Jasiński Radosław Domka Jacek Wojtaszewski Jakub Kołodziejczyk Maciej Tomczak Roman
1 Tomczak Roman 4 12 3 Jasiński Radosław     3 1 3 0 3 2 1 3
2 Jasiński Radosław 3 10 6 Domka Jacek 1 3     2 3 3 2 0 3
3 Kołodziejczyk Maciej 1 8 11 Wojtaszewski Jakub 0 3 3 2     2 3 1 3
4 Wojtaszewski Jakub 1 6 11 Kołodziejczyk Maciej 2 3 2 3 3 2     1 3
5 Domka Jacek 1 6 11 Tomczak Roman 3 1 3 0 3 1 3 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 14
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Błachut Jakub Sałamacha Antoni Wróbel Wojciech Suda Przemysław Piłat Łukasz
1 Suda Przemysław 4 12 8 Błachut Jakub     2 3 1 3 2 3 0 3
2 Piłat Łukasz 3 11 5 Sałamacha Antoni 3 2     1 3 2 3 2 3
3 Wróbel Wojciech 2 8 8 Wróbel Wojciech 3 1 3 1     2 3 0 3
4 Sałamacha Antoni 1 8 11 Suda Przemysław 3 2 3 2 3 2     3 2
5 Błachut Jakub 0 5 12 Piłat Łukasz 3 0 3 2 3 0 2 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 15
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Tomaszewski Dawid Suski Kamil Jurzec Damian Margol Wojciech Jakubik Rafał
1 Margol Wojciech 3 11 5 Tomaszewski Dawid     2 3 3 0 0 3 3 1
2 Jakubik Rafał 3 10 7 Suski Kamil 3 2     2 3 1 3 0 3
3 Tomaszewski Dawid 2 8 7 Jurzec Damian 0 3 3 2     1 3 2 3
4 Jurzec Damian 1 6 11 Margol Wojciech 3 0 3 1 3 1     2 3
5 Suski Kamil 1 6 11 Jakubik Rafał 1 3 3 0 3 2 3 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 16
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Maczuch Łukasz  Kryszkiewicz Sylwester Kłoda Marcin Konefał Mikołaj Błaszczyk Franciszek
1 Konefał Mikołaj 4 12 1 Maczuch Łukasz      1 3 1 3 0 3 3 0
2 Kłoda Marcin 3 10 4 Kryszkiewicz Sylwester 3 1     0 3 0 3 3 0
3 Kryszkiewicz Sylwester 2 6 7 Kłoda Marcin 3 1 3 0     1 3 3 0
4 Maczuch Łukasz  1 5 9 Konefał Mikołaj 3 0 3 0 3 1     3 0
5 Błaszczyk Franciszek 0 0 12 Błaszczyk Franciszek 0 3 0 3 0 3 0 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 17
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Gierczak Damian Bruliński Wojciech Jagieła Michał Węgrzyn Przemysław Paterman Marcin
1 Bruliński Wojciech 3 11 4 Gierczak Damian     0 3 0 3 0 3 3 1
2 Paterman Marcin 2 8 8 Bruliński Wojciech 3 0     3 0 2 3 3 1
3 Węgrzyn Przemysław 2 8 8 Jagieła Michał 3 0 0 3     3 2 2 3
4 Jagieła Michał 2 8 8 Węgrzyn Przemysław 3 0 3 2 2 3     0 3
5 Gierczak Damian 1 3 10 Paterman Marcin 1 3 1 3 3 2 3 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 18
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Tyniec Andrzej Styczeń Szymon Baum Janusz Brzozowski Mariusz Gleń Wojciech
1 Brzozowski Mariusz 4 12 5 Tyniec Andrzej     3 1 3 2 1 3 3 2
2 Tyniec Andrzej 3 10 8 Styczeń Szymon 1 3     2 3 1 3 1 3
3 Gleń Wojciech 2 10 9 Baum Janusz 2 3 3 2     1 3 2 3
4 Baum Janusz 1 8 11 Brzozowski Mariusz 3 1 3 1 3 1     3 2
5 Styczeń Szymon 0 5 12 Gleń Wojciech 2 3 3 1 3 2 2 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 19
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Żyłka Adrian Wdowiak Szymon Jaworski Kornel Panek Piotr Lisowski Marcin
1 Żyłka Adrian 3 10 3 Żyłka Adrian     1 3 3 0 3 0 3 0
2 Wdowiak Szymon 3 11 7 Wdowiak Szymon 3 1     3 1 2 3 3 2
3 Lisowski Marcin 2 8 8 Jaworski Kornel 0 3 1 3     3 1 2 3
4 Jaworski Kornel 1 6 10 Panek Piotr 0 3 3 2 1 3     0 3
5 Panek Piotr 1 4 11 Lisowski Marcin 0 3 2 3 3 2 3 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 20
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Lempa Paweł Kulawik Marcel Chudoba Mateusz Nowak Piotr Pietrzyk Jakub
1 Pietrzyk Jakub 4 12 2 Lempa Paweł     3 0 3 1 2 3 0 3
2 Lempa Paweł 2 8 7 Kulawik Marcel 0 3     3 0 3 0 1 3
3 Kulawik Marcel 2 7 6 Chudoba Mateusz 1 3 0 3     1 3 0 3
4 Nowak Piotr 2 7 9 Nowak Piotr 3 2 0 3 3 1     1 3
5 Chudoba Mateusz 0 2 12 Pietrzyk Jakub 3 0 3 1 3 0 3 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 21
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Ronij Patryk Krzysztof Tomasz Nowak Mateusz Markowski Artur Forystek Mateusz
1 Ronij Patryk 4 12 2 Ronij Patryk     3 0 3 0 3 2 3 0
2 Nowak Mateusz 3 9 3 Krzysztof Tomasz 0 3     0 3 1 3 0 3
3 Markowski Artur 2 8 8 Nowak Mateusz 0 3 3 0     3 0 3 0
4 Forystek Mateusz 1 4 9 Markowski Artur 2 3 3 1 0 3     3 1
5 Krzysztof Tomasz 0 1 12 Forystek Mateusz 0 3 3 0 0 3 1 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 22
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Sobczyk Piotr Hadzicki Michał Koperek Michał Kmiecik Rafał Szopa Krzysztof
1 Hadzicki Michał 3 9 6 Sobczyk Piotr     3 0 3 2 2 3 2 3
2 Sobczyk Piotr 2 10 8 Hadzicki Michał 0 3     3 1 3 1 3 1
3 Szopa Krzysztof 2 9 8 Koperek Michał 2 3 1 3     3 2 0 3
4 Kmiecik Rafał 2 9 10 Kmiecik Rafał 3 2 1 3 2 3     3 2
5 Koperek Michał 1 6 11 Szopa Krzysztof 3 2 1 3 3 0 2 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 23
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Waberski Krzysztof Ostrowski Piotr Zaborski Maciej Smektała Mikołaj Janiczek Ryszard
1 Zaborski Maciej 3 10 5 Waberski Krzysztof     3 1 2 3 3 0 2 3
2 Waberski Krzysztof 2 10 7 Ostrowski Piotr 1 3     0 3 3 0 3 2
3 Janiczek Ryszard 2 10 9 Zaborski Maciej 3 2 3 0     3 0 1 3
4 Ostrowski Piotr 2 7 8 Smektała Mikołaj 0 3 0 3 0 3     3 2
5 Smektała Mikołaj 1 3 11 Janiczek Ryszard 3 2 2 3 3 1 2 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 24
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Zazula Tomasz Kubis Kamil Błażejczyk Wojciech Chochół Piotr Drozd Rafał
1 Błażejczyk Wojciech 3 10 3 Zazula Tomasz     1 3 0 3 1 3 3 0
2 Kubis Kamil 3 11 5 Kubis Kamil 3 1     3 1 3 0 2 3
3 Drozd Rafał 2 6 10 Błażejczyk Wojciech 3 0 1 3     3 0 3 0
4 Zazula Tomasz 1 5 9 Chochół Piotr 3 1 0 3 0 3     2 3
5 Chochół Piotr 1 5 10 Drozd Rafał 0 3 3 2 0 3 3 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 25
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Groszek Tomasz Witkowski Ryszard Białoń Adrian Bednarczyk Michał  Mól Daniel
1 Mól Daniel 4 12 2 Groszek Tomasz     1 3 3 2 3 0 0 3
2 Witkowski Ryszard 3 10 4 Witkowski Ryszard 3 1     3 0 3 0 1 3
3 Groszek Tomasz 2 7 8 Białoń Adrian 2 3 0 3     3 0 1 3
4 Białoń Adrian 1 6 9 Bednarczyk Michał  0 3 0 3 0 3     0 3
5 Bednarczyk Michał  0 0 12 Mól Daniel 3 0 3 1 3 1 3 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 26
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kciuk Krzysztof Kozłowski Tomasz Malczewski Jakub Ściubilecki Artur Furman Dariusz
1 Kciuk Krzysztof 4 12 1 Kciuk Krzysztof     3 0 3 0 3 0 3 1
2 Kozłowski Tomasz 3 9 4 Kozłowski Tomasz 0 3     3 0 3 1 3 0
3 Furman Dariusz 1 5 10 Malczewski Jakub 0 3 0 3     1 3 3 1
4 Ściubilecki Artur 1 5 10 Ściubilecki Artur 0 3 1 3 3 1     1 3
5 Malczewski Jakub 1 4 10 Furman Dariusz 1 3 0 3 1 3 3 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 27
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Matuszewski Michał Grudziecki Mirosław Kokowicz Kamil Słowikowski Bartosz Kalinka Franciszek
1 Grudziecki Mirosław 4 12 3 Matuszewski Michał     0 3 1 3 3 1 2 3
2 Kokowicz Kamil 3 11 4 Grudziecki Mirosław 3 0     3 2 3 0 3 1
3 Kalinka Franciszek 2 7 8 Kokowicz Kamil 3 1 2 3     3 0 3 0
4 Matuszewski Michał 1 6 10 Słowikowski Bartosz 1 3 0 3 0 3     0 3
5 Słowikowski Bartosz 0 1 12 Kalinka Franciszek 3 2 1 3 0 3 3 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 28
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Winnicki Rafał Ohanyan Dawid Grysztar Dominik Frukacz Mariusz Malczewski Bartosz
1 Grysztar Dominik 4 12 0 Winnicki Rafał     0 3 0 3 0 3 1 3
2 Frukacz Mariusz 3 9 3 Ohanyan Dawid 3 0     0 3 0 3 1 3
3 Malczewski Bartosz 2 6 8 Grysztar Dominik 3 0 3 0     3 0 3 0
4 Ohanyan Dawid 1 4 9 Frukacz Mariusz 3 0 3 0 0 3     3 0
5 Winnicki Rafał 0 1 12 Malczewski Bartosz 3 1 3 1 0 3 0 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 29
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Broszko Paweł Górni Szymon Sroka Mirosław Babicz Marcin Koziarek Marcin
1 Babicz Marcin 4 12 4 Broszko Paweł     0 3 3 2 2 3 3 2
2 Górni Szymon 3 11 5 Górni Szymon 3 0     3 2 2 3 3 0
3 Broszko Paweł 2 8 10 Sroka Mirosław 2 3 2 3     0 3 3 2
4 Sroka Mirosław 1 7 11 Babicz Marcin 3 2 3 2 3 0     3 0
5 Koziarek Marcin 0 4 12 Koziarek Marcin 2 3 0 3 2 3 0 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 30
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kaczmarek Bartłomiej Nycz Mateusz Jach Łukasz Bochen Daniel Sosnowski Michał
1 Jach Łukasz 3 11 5 Kaczmarek Bartłomiej     0 3 0 3 3 2 3 1
2 Nycz Mateusz 3 11 6 Nycz Mateusz 3 0     3 2 2 3 3 1
3 Bochen Daniel 2 10 9 Jach Łukasz 3 0 2 3     3 2 3 0
4 Kaczmarek Bartłomiej 2 6 9 Bochen Daniel 2 3 3 2 2 3     3 1
5 Sosnowski Michał 0 3 12 Sosnowski Michał 1 3 1 3 0 3 1 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 31
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Turczyk Sylwester Komenda Piotr Lasek Dawid Witek Filip Pijanowski Tomasz
1 Pijanowski Tomasz 3 11 6 Turczyk Sylwester     1 3 0 3 3 0 1 3
2 Lasek Dawid 3 9 5 Komenda Piotr 3 1     0 3 3 1 2 3
3 Komenda Piotr 2 8 8 Lasek Dawid 3 0 3 0     3 2 0 3
4 Turczyk Sylwester 1 5 9 Witek Filip 0 3 1 3 2 3     3 2
5 Witek Filip 1 6 11 Pijanowski Tomasz 3 1 3 2 3 0 2 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 32
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Sałek Jakub Wierzbowski Marek Hryciuk Adam Stefani Michał Rinke Patryk
1 Wierzbowski Marek 4 12 2 Sałek Jakub     1 3 3 1 3 0 3 1
2 Sałek Jakub 3 10 5 Wierzbowski Marek 3 1     3 0 3 0 3 1
3 Stefani Michał 2 6 9 Hryciuk Adam 1 3 0 3     2 3 2 3
4 Rinke Patryk 1 6 11 Stefani Michał 0 3 0 3 3 2     3 1
5 Hryciuk Adam 0 5 12 Rinke Patryk 1 3 1 3 3 2 1 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 33
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Cięciel Piotr Frankowski Adam Hałuszczak Michał Hawrot Marek Galus Krzysztof
1 Galus Krzysztof 4 12 3 Cięciel Piotr     3 0 3 0 3 1 2 3
2 Cięciel Piotr 3 11 4 Frankowski Adam 0 3     0 3 0 3 0 3
3 Hałuszczak Michał 2 7 7 Hałuszczak Michał 0 3 3 0     3 1 1 3
4 Hawrot Marek 1 5 9 Hawrot Marek 1 3 3 0 1 3     0 3
5 Frankowski Adam 0 0 12 Galus Krzysztof 3 2 3 0 3 1 3 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 34
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Maślak Bartłomiej Szewczyk Maciej Sałęga Łukasz Gęgotek Piotr Witkowski Szymon
1 Maślak Bartłomiej 4 12 2 Maślak Bartłomiej     3 0 3 2 3 0 3 0
2 Sałęga Łukasz 3 11 5 Szewczyk Maciej 0 3     1 3 3 2 3 1
3 Szewczyk Maciej 2 7 9 Sałęga Łukasz 2 3 3 1     3 1 3 0
4 Witkowski Szymon 1 4 11 Gęgotek Piotr 0 3 2 3 1 3     2 3
5 Gęgotek Piotr 0 5 12 Witkowski Szymon 0 3 1 3 0 3 3 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 35
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Nowakowski Daniel Nowakowski Bartosz Kutek Tomasz Skrzypiec Daniel Telej Bartłomiej 
1 Kutek Tomasz 4 12 4 Nowakowski Daniel     3 0 1 3 0 3 0 3
2 Skrzypiec Daniel 3 11 5 Nowakowski Bartosz 0 3     1 3 1 3 3 1
3 Telej Bartłomiej  1 5 9 Kutek Tomasz 3 1 3 1     3 2 3 0
4 Nowakowski Bartosz 1 5 10 Skrzypiec Daniel 3 0 3 1 2 3     3 1
5 Nowakowski Daniel 1 4 9 Telej Bartłomiej  3 0 1 3 0 3 1 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 36
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Gontarewicz Krzysztof Ochalik Paweł Bądaruk Grzegorz Fąfara Marcin Krawczyk Rafał
1 Gontarewicz Krzysztof 4 12 3 Gontarewicz Krzysztof     3 1 3 0 3 0 3 2
2 Fąfara Marcin 2 7 6 Ochalik Paweł 1 3     3 0 0 3 3 2
3 Bądaruk Grzegorz 2 6 7 Bądaruk Grzegorz 0 3 0 3     3 1 3 0
4 Ochalik Paweł 2 7 8 Fąfara Marcin 0 3 3 0 1 3     3 0
5 Krawczyk Rafał 0 4 12 Krawczyk Rafał 2 3 2 3 0 3 0 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 37
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kobylarz Jerzy Wiśniewski Jakub Laska Marek Kuljon Adam Zapała Krzysztof
1 Kobylarz Jerzy 4 12 0 Kobylarz Jerzy     3 0 3 0 3 0 3 0
2 Laska Marek 2 8 8 Wiśniewski Jakub 0 3     3 2 3 2 2 3
3 Zapała Krzysztof 2 8 8 Laska Marek 0 3 2 3     3 0 3 2
4 Wiśniewski Jakub 2 8 10 Kuljon Adam 0 3 2 3 0 3     0 3
5 Kuljon Adam 0 2 12 Zapała Krzysztof 0 3 3 2 2 3 3 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 38
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Wacławski Łukasz Sokół Hubert  Lenart Marek Zmarzlik Jakub Reniec Damian
1 Wacławski Łukasz 4 12 2 Wacławski Łukasz     3 0 3 0 3 0 3 2
2 Sokół Hubert  2 6 7 Sokół Hubert  0 3     3 1 0 3 3 0
3 Lenart Marek 2 7 8 Lenart Marek 0 3 1 3     3 0 3 2
4 Reniec Damian 1 7 10 Zmarzlik Jakub 0 3 3 0 0 3     1 3
5 Zmarzlik Jakub 1 4 9 Reniec Damian 2 3 0 3 2 3 3 1 0  
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 39
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Rogalski Artur Przybylok Marcin Marciniak Dariusz Wawrzyniak Paweł Wąś Piotr
1 Marciniak Dariusz 3 11 5 Rogalski Artur     3 2 2 3 3 0 3 0
2 Rogalski Artur 3 11 5 Przybylok Marcin 2 3     3 2 3 0 3 0
3 Przybylok Marcin 3 11 5 Marciniak Dariusz 3 2 2 3     3 0 3 0
4 Wawrzyniak Paweł 1 3 10 Wawrzyniak Paweł 0 3 0 3 0 3     3 1
5 Wąś Piotr 0 1 12 Wąś Piotr 0 3 0 3 0 3 1 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 40
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Stańczyk Kamil Domański Dawid Rosik Robert Luberda Aleksander Czech Marcin
1 Rosik Robert 4 12 3 Stańczyk Kamil     3 1 1 3 1 3 3 0
2 Luberda Aleksander 3 10 5 Domański Dawid 1 3     1 3 1 3 3 0
3 Stańczyk Kamil 2 8 7 Rosik Robert 3 1 3 1     3 1 3 0
4 Domański Dawid 1 6 9 Luberda Aleksander 3 1 3 1 1 3     3 0
5 Czech Marcin 0 0 12 Czech Marcin 0 3 0 3 0 3 0 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 41
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Żeromiński August Władyczak Albert Sewulok Sławomir Porzycki Rafał Guła Jakub
1 Porzycki Rafał 4 12 4 Żeromiński August     3 0 3 0 2 3 3 1
2 Żeromiński August 3 11 4 Władyczak Albert 0 3     0 3 0 3 0 3
3 Guła Jakub 2 7 8 Sewulok Sławomir 0 3 3 0     2 3 2 3
4 Sewulok Sławomir 1 7 9 Porzycki Rafał 3 2 3 0 3 2     3 0
5 Władyczak Albert 0 0 12 Guła Jakub 1 3 3 0 3 2 0 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 42
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Mozgalik Michał Heigelman Andrzej Steyer Marcel Marciniak Paweł Dąbrowski Adam
1 Dąbrowski Adam 3 10 5 Mozgalik Michał     1 3 3 1 0 3 3 1
2 Marciniak Paweł 3 9 5 Heigelman Andrzej 3 1     0 3 0 3 0 3
3 Mozgalik Michał 2 7 8 Steyer Marcel 1 3 3 0     2 3 2 3
4 Steyer Marcel 1 8 9 Marciniak Paweł 3 0 3 0 3 2     0 3
5 Heigelman Andrzej 1 3 10 Dąbrowski Adam 1 3 3 0 3 2 3 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 43
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Dyla Dominik Tarach Dawid Chrobok Tomasz Jóźwiak Jarosław Socha Jakub
1 Tarach Dawid 4 12 2 Dyla Dominik     0 3 0 3 1 3 1 3
2 Chrobok Tomasz 2 9 7 Tarach Dawid 3 0     3 1 3 1 3 0
3 Jóźwiak Jarosław 2 8 7 Chrobok Tomasz 3 0 1 3     3 1 2 3
4 Socha Jakub 2 6 9 Jóźwiak Jarosław 3 1 1 3 1 3     3 0
5 Dyla Dominik 0 2 12 Socha Jakub 3 1 0 3 3 2 0 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 44
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Chudzik Daniel Zajączkowski Michał Sierpotowski Grzegorz Moroń Piotr Rybicki Bartłomiej
1 Sierpotowski Grzegorz 4 12 3 Chudzik Daniel     3 0 0 3 3 1 3 1
2 Chudzik Daniel 3 9 5 Zajączkowski Michał 0 3     1 3 1 3 0 3
3 Rybicki Bartłomiej 2 8 6 Sierpotowski Grzegorz 3 0 3 1     3 1 3 1
4 Moroń Piotr 1 5 10 Moroń Piotr 1 3 3 1 1 3     0 3
5 Zajączkowski Michał 0 2 12 Rybicki Bartłomiej 1 3 3 0 1 3 3 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 45
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Dziechciarz Oskar Koszołko Oskar Piątkowski Jakub Nawratek Mateusz Więcek Robert
1 Więcek Robert 4 12 2 Dziechciarz Oskar     2 3 3 0 3 1 0 3
2 Dziechciarz Oskar 2 8 7 Koszołko Oskar 3 2     3 1 1 3 1 3
3 Koszołko Oskar 2 8 9 Piątkowski Jakub 0 3 1 3     2 3 1 3
4 Nawratek Mateusz 2 7 9 Nawratek Mateusz 1 3 3 1 3 2     0 3
5 Piątkowski Jakub 0 4 12 Więcek Robert 3 0 3 1 3 1 3 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 46
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Durmaj Bartosz Wach Rafał Skrzypski Mariusz Antoniak Adam Kubowicz Marek
1 Skrzypski Mariusz 3 11 6 Durmaj Bartosz     3 1 0 3 3 2 3 1
2 Antoniak Adam 3 11 8 Wach Rafał 1 3     2 3 1 3 0 3
3 Durmaj Bartosz 3 9 7 Skrzypski Mariusz 3 0 3 2     2 3 3 1
4 Kubowicz Marek 1 7 9 Antoniak Adam 2 3 3 1 3 2     3 2
5 Wach Rafał 0 4 12 Kubowicz Marek 1 3 3 0 1 3 2 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 47
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Ereminowicz Paweł Furgał Hieronim Styczyński Paweł Makwiński Sławomir Śmigla Tomasz
1 Furgał Hieronim 4 12 2 Ereminowicz Paweł     0 3 2 3 0 3 3 0
2 Styczyński Paweł 3 10 5 Furgał Hieronim 3 0     3 1 3 1 3 0
3 Makwiński Sławomir 2 7 7 Styczyński Paweł 3 2 1 3     3 0 3 0
4 Ereminowicz Paweł 1 5 9 Makwiński Sławomir 3 0 1 3 0 3     3 1
5 Śmigla Tomasz 0 1 12 Śmigla Tomasz 0 3 0 3 0 3 1 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 48
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Paczuła Piotr Bondaruk Paweł Machocki Jacek Skoczylas Szymon Sowa Stanisław
1 Machocki Jacek 2 8 6 Paczuła Piotr     2 3 3 2 3 2 0 3
2 Sowa Stanisław 2 8 6 Bondaruk Paweł 3 2     0 3 3 0 0 3
3 Skoczylas Szymon 2 8 8 Machocki Jacek 2 3 3 0     0 3 3 0
4 Bondaruk Paweł 2 6 8 Skoczylas Szymon 2 3 0 3 3 0     3 2
5 Paczuła Piotr 2 8 10 Sowa Stanisław 3 0 3 0 0 3 2 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 49
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Dereń Sebastian Szydełko Michał Czerwiński Grzegorz Zaręba Ryszard Rubak Tomasz
1 Czerwiński Grzegorz 4 12 2 Dereń Sebastian     1 3 0 3 0 3 2 3
2 Szydełko Michał 3 9 7 Szydełko Michał 3 1     0 3 3 1 3 2
3 Zaręba Ryszard 2 8 6 Czerwiński Grzegorz 3 0 3 0     3 1 3 1
4 Rubak Tomasz 1 6 11 Zaręba Ryszard 3 0 1 3 1 3     3 0
5 Dereń Sebastian 0 3 12 Rubak Tomasz 3 2 2 3 1 3 0 3    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 50
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Rzeźniczak Szymon Kanik Tytus Taborski Łukasz Kumela Mateusz
1 Kanik Tytus 3 9 1 Rzeźniczak Szymon     1 3 2 3 2 3
2 Kumela Mateusz 2 6 6 Kanik Tytus 3 1     3 0 3 0
3 Taborski Łukasz 1 4 8 Taborski Łukasz 3 2 0 3     1 3
4 Rzeźniczak Szymon 0 5 9 Kumela Mateusz 3 2 0 3 3 1    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 51
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Koos Mate Kiszka Piotr Mazurczak Bartek Biela Sebastian
1 Mazurczak Bartek 3 9 3 Koos Mate     1 3 0 3 1 3
2 Biela Sebastian 2 8 4 Kiszka Piotr 3 1     1 3 0 3
3 Kiszka Piotr 1 4 7 Mazurczak Bartek 3 0 3 1     3 2
4 Koos Mate 0 2 9 Biela Sebastian 3 1 3 0 2 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 52
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Basiak Wojciech Hawryluk Paweł Witkowski Krzysztof Augustynek Mariusz
1 Hawryluk Paweł 3 9 0 Basiak Wojciech     0 3 3 2 2 3
2 Augustynek Mariusz 2 6 5 Hawryluk Paweł 3 0     3 0 3 0
3 Basiak Wojciech 1 5 8 Witkowski Krzysztof 2 3 0 3     0 3
4 Witkowski Krzysztof 0 2 9 Augustynek Mariusz 3 2 0 3 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 53
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Sołtys Wojciech Maciejczak Piotr Luberda Miłosz Łapa Kamil
1 Sołtys Wojciech 3 9 1 Sołtys Wojciech     3 1 3 0 3 0
2 Maciejczak Piotr 2 7 4 Maciejczak Piotr 1 3     3 0 3 1
3 Łapa Kamil 1 4 6 Luberda Miłosz 0 3 0 3     0 3
4 Luberda Miłosz 0 0 9 Łapa Kamil 0 3 1 3 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 54
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kolano Michał Chrobok Mateusz Furman Krzysztof Herberg Dawid
1 Herberg Dawid 3 9 3 Kolano Michał     1 3 2 3 1 3
2 Furman Krzysztof 2 8 5 Chrobok Mateusz 3 1     0 3 0 3
3 Chrobok Mateusz 1 3 7 Furman Krzysztof 3 2 3 0     2 3
4 Kolano Michał 0 4 9 Herberg Dawid 3 1 3 0 3 2    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 55
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Guła Witold Broński Jakub Czerwiński Piotr Wieczorek Dariusz
1 Broński Jakub 2 8 5 Guła Witold     1 3 1 3 1 3
2 Wieczorek Dariusz 2 7 4 Broński Jakub 3 1     2 3 3 1
3 Czerwiński Piotr 2 6 6 Czerwiński Piotr 3 1 3 2     0 3
4 Guła Witold 0 3 9 Wieczorek Dariusz 3 1 1 3 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 56
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Engel Krzysztof Mazurkiewicz Kamil Toboła Patryk Lewandowski Damian
1 Engel Krzysztof 3 9 0 Engel Krzysztof     3 0 3 0 3 0
2 Toboła Patryk 2 6 5 Mazurkiewicz Kamil 0 3     1 3 3 2
3 Mazurkiewicz Kamil 1 4 8 Toboła Patryk 0 3 3 1     3 1
4 Lewandowski Damian 0 3 9 Lewandowski Damian 0 3 2 3 1 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 57
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Krzyszczyk Jan Pietrucha Łukasz Białecki Piotr Gazda Tomasz
1 Pietrucha Łukasz 3 9 1 Krzyszczyk Jan     0 3 2 3 3 0
2 Białecki Piotr 2 7 7 Pietrucha Łukasz 3 0     3 1 3 0
3 Krzyszczyk Jan 1 5 6 Białecki Piotr 3 2 1 3     3 2
4 Gazda Tomasz 0 2 9 Gazda Tomasz 0 3 0 3 2 3    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 58
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Rarak Jarosław Witkowski Dawid Albrechtowicz Karol Białecki Sebastian
1 Białecki Sebastian 3 9 0 Rarak Jarosław     3 0 3 0 0 3
2 Rarak Jarosław 2 6 3 Witkowski Dawid 0 3     3 0 0 3
3 Witkowski Dawid 1 3 6 Albrechtowicz Karol 0 3 0 3     0 3
4 Albrechtowicz Karol 0 0 9 Białecki Sebastian 3 0 3 0 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 59
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Ohanyan Artur Pałaszewski Damian Juruś Damian Słomski Marcin
1 Słomski Marcin 3 9 0 Ohanyan Artur     0 3 1 3 0 3
2 Pałaszewski Damian 2 6 3 Pałaszewski Damian 3 0     3 0 0 3
3 Juruś Damian 1 3 7 Juruś Damian 3 1 0 3     0 3
4 Ohanyan Artur 0 1 9 Słomski Marcin 3 0 3 0 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 60
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Gaczorek Mirosław Więcek Adrian Jóźwiak Rafał Czech Krzysztof
1 Gaczorek Mirosław 3 9 3 Gaczorek Mirosław     3 1 3 1 3 1
2 Więcek Adrian 2 7 4 Więcek Adrian 1 3     3 1 3 0
3 Czech Krzysztof 1 4 7 Jóźwiak Rafał 1 3 1 3     1 3
4 Jóźwiak Rafał 0 3 9 Czech Krzysztof 1 3 0 3 3 1    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 61
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Muszalski Grzegorz Dejnega Szymon Wasiak Łukasz Mikołajczyk Tomasz
1 Mikołajczyk Tomasz 3 9 1 Muszalski Grzegorz     1 3 3 1 0 3
2 Dejnega Szymon 2 7 4 Dejnega Szymon 3 1     3 0 1 3
3 Muszalski Grzegorz 1 4 7 Wasiak Łukasz 1 3 0 3     0 3
4 Wasiak Łukasz 0 1 9 Mikołajczyk Tomasz 3 0 3 1 3 0    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 62
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Pączek Grzegorz Laskowski Łukasz Białkowski Jan Lewandowski Witold
1 Lewandowski Witold 3 9 3 Pączek Grzegorz     3 0 1 3 1 3
2 Białkowski Jan 1 7 7 Laskowski Łukasz 0 3     3 2 0 3
3 Pączek Grzegorz 1 5 6 Białkowski Jan 3 1 2 3     2 3
4 Laskowski Łukasz 1 3 8 Lewandowski Witold 3 1 3 0 3 2    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 63
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Dąbrowski Radosławe Tomkalski Krzysztof Jezionek Marcin Tryfanów Sebastian
1 Dąbrowski Radosławe 2 7 3 Dąbrowski Radosławe     3 0 1 3 3 0
2 Jezionek Marcin 2 7 4 Tomkalski Krzysztof 0 3     0 3 0 3
3 Tryfanów Sebastian 2 6 4 Jezionek Marcin 3 1 3 0     1 3
4 Tomkalski Krzysztof 0 0 9 Tryfanów Sebastian 0 3 3 0 3 1    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grupa 64
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Walczuk Robert Parkitny Sławomir Orzeł Zbigniew Waberski Wiktor
1 Parkitny Sławomir 3 9 5 Walczuk Robert     2 3 1 3 3 0
2 Orzeł Zbigniew 1 6 7 Parkitny Sławomir 3 2     3 2 3 1
3 Walczuk Robert 1 6 6 Orzeł Zbigniew 3 1 2 3     1 3
4 Waberski Wiktor 1 4 7 Waberski Wiktor 0 3 1 3 3 1    
5 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0