Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Robak Dawid Gajewski Marcin Bąkała Mateusz Burmaka Pavlo Michałowski Marcin Schoepe Robert
1 Robak Dawid 5 10 2 Robak Dawid     2 0 2 1 2 0 2 1 2 0
2 Michałowski Marcin 3 7 4 Gajewski Marcin 0 2     2 1 0 2 0 2 2 1
3 Burmaka Pavlo 3 7 4 Bąkała Mateusz 1 2 1 2     2 1 0 2 2 0
4 Bąkała Mateusz 2 6 7 Burmaka Pavlo 0 2 2 0 1 2     2 0 2 0
5 Gajewski Marcin 2 4 8 Michałowski Marcin 1 2 2 0 2 0 0 2     2 0
6 Schoepe Robert 0 1 10 Schoepe Robert 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2    
Grupa 2
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Wacławski Łukasz Waberski Krzysztof Maztor Vlodomyr Golly Mariusz Sojka Arkadiusz Duda Sławomir
1 Wacławski Łukasz 5 10 2 Wacławski Łukasz     2 0 2 0 2 0 2 1 2 1
2 Duda Sławomir 3 8 5 Waberski Krzysztof 0 2     2 1 0 2 2 1 0 2
3 Golly Mariusz 3 7 6 Maztor Vlodomyr 0 2 1 2     1 2 1 2 0 2
4 Sojka Arkadiusz 2 7 8 Golly Mariusz 0 2 2 0 2 1     2 1 1 2
5 Waberski Krzysztof 2 4 8 Sojka Arkadiusz 1 2 1 2 2 1 1 2     2 1
6 Maztor Vlodomyr 0 3 10 Duda Sławomir 1 2 2 0 2 0 2 1 1 2    
Grupa 3
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Lewandowski Witold Oleszek Piotr Kubica Zbigniew Nastula Tomasz Garbarczyk iotr Kasprzyszak Grzegorz
1 Lewandowski Witold 4 8 3 Lewandowski Witold     2 0 2 0 0 2 2 1 2 0
2 Nastula Tomasz 4 8 4 Oleszek Piotr 0 2     2 0 0 2 2 1 1 2
3 Garbarczyk iotr 2 7 7 Kubica Zbigniew 0 2 0 2     2 0 0 2 0 2
4 Kasprzyszak Grzegorz 2 6 7 Nastula Tomasz 2 0 2 0 0 2     2 1 2 1
5 Oleszek Piotr 2 5 7 Garbarczyk iotr 1 2 1 2 2 0 1 2     2 1
6 Kubica Zbigniew 1 2 8 Kasprzyszak Grzegorz 0 2 2 1 2 0 1 2 1 2    
Grupa 4
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kovalov Dima Macha Łukasz Zazula Tomasz kania Grzegorz Bartoszek Karol Dąbrowski Kamil
1 Kovalov Dima 4 9 3 Kovalov Dima     2 0 2 1 1 2 2 0 2 0
2 kania Grzegorz 4 8 5 Macha Łukasz 0 2     2 1 1 2 2 1 2 0
3 Zazula Tomasz 3 8 4 Zazula Tomasz 1 2 1 2     2 0 2 0 2 0
4 Macha Łukasz 3 7 6 kania Grzegorz 2 1 2 1 0 2     2 1 2 0
5 Bartoszek Karol 1 4 8 Bartoszek Karol 0 2 1 2 0 2 1 2     2 0
6 Dąbrowski Kamil 0 0 10 Dąbrowski Kamil 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2    
Grupa 5
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Furgał Hieronim Makwińśki Sławomir Ruciński Zbigniew Skupień Bartosz Kujawa Dariusz Styczyński Jacek 
1 Furgał Hieronim 5 10 1 Furgał Hieronim     2 0 2 0 2 0 2 1 2 0
2 Skupień Bartosz 4 8 2 Makwińśki Sławomir 0 2     0 2 0 2 0 2 2 1
3 Ruciński Zbigniew 3 6 4 Ruciński Zbigniew 0 2 2 0     0 2 2 0 2 0
4 Styczyński Jacek  1 3 8 Skupień Bartosz 0 2 2 0 2 0     2 0 2 0
5 Makwińśki Sławomir 1 2 9 Kujawa Dariusz 1 2 0 2 0 2 0 2     0 2
6 Kujawa Dariusz 0 1 10 Styczyński Jacek  0 2 1 2 0 2 0 2 2 0    
Grupa 6
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kozłowski Tomasz Frukacz Mariusz Galubiński Henryk Hawryluk Paweł Wieszczeczyński Maciej Trawińśki Jacek
1 Hawryluk Paweł 4 8 2 Kozłowski Tomasz     2 0 2 0 0 2 2 0 2 0
2 Kozłowski Tomasz 4 8 2 Frukacz Mariusz 0 2     2 1 0 2 2 1 0 2
3 Trawińśki Jacek 3 6 5 Galubiński Henryk 0 2 1 2     0 2 0 2 0 2
4 Wieszczeczyński Maciej 2 6 6 Hawryluk Paweł 2 0 2 0 2 0     0 2 2 0
5 Frukacz Mariusz 2 4 8 Wieszczeczyński Maciej 0 2 1 2 2 0 2 0     1 2
6 Galubiński Henryk 0 1 10 Trawińśki Jacek 0 2 2 0 2 0 0 2 2 1    
Grupa 7
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Marciniak Dariusz Heigelmann Andrzej Matuszewski Michał Sierpotowski Grzegorz Słowikowski Bartosz Pawłowicz Andrzej
1 Marciniak Dariusz 5 10 1 Marciniak Dariusz     2 0 2 0 2 1 2 0 2 0
2 Sierpotowski Grzegorz 4 9 4 Heigelmann Andrzej 0 2     2 0 1 2 0 2 2 0
3 Heigelmann Andrzej 2 5 6 Matuszewski Michał 0 2 0 2     1 2 2 1 0 2
4 Pawłowicz Andrzej 2 4 6 Sierpotowski Grzegorz 1 2 2 1 2 1     2 0 2 0
5 Słowikowski Bartosz 1 3 8 Słowikowski Bartosz 0 2 2 0 1 2 0 2     0 2
6 Matuszewski Michał 1 3 9 Pawłowicz Andrzej 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0    
Grupa 8
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Pałaszewski Damian Matysik Eugeniusz Krajewski Michał Frukacz Robert Stryjski Wojciech Bushui Oleksii
1 Bushui Oleksii 5 10 0 Pałaszewski Damian     0 2 2 0 2 0 2 1 2 0
2 Pałaszewski Damian 4 8 3 Matysik Eugeniusz 0 2     2 0 1 2 1 2 0 2
3 Stryjski Wojciech 3 7 5 Krajewski Michał 0 2 0 2     0 2 0 2 0 2
4 Frukacz Robert 2 4 7 Frukacz Robert 0 2 2 1 2 0     0 2 0 2
5 Matysik Eugeniusz 1 4 8 Stryjski Wojciech 1 2 2 1 2 0 2 0     0 2
6 Krajewski Michał 0 0 10 Bushui Oleksii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0    
Grupa 9
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Jezionek Marcin Szpilski Grzegorz Fąfara Marcin Dąbrowski Adam Pietralczyk Marek Wasiak Dominik
1 Pietralczyk Marek 4 9 3 Jezionek Marcin     2 1 2 0 1 2 2 1 2 1
2 Jezionek Marcin 4 9 5 Szpilski Grzegorz 1 2     2 0 2 1 0 2 1 2
3 Wasiak Dominik 3 7 4 Fąfara Marcin 0 2 0 2     0 2 0 2 0 2
4 Szpilski Grzegorz 2 6 7 Dąbrowski Adam 2 1 1 2 2 0     0 2 0 2
5 Dąbrowski Adam 2 5 7 Pietralczyk Marek 1 2 2 0 2 0 2 1     2 0
6 Fąfara Marcin 0 0 10 Wasiak Dominik 1 2 2 0 2 0 2 0 0 2    
Grupa 10
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kondracki Konrad Przybyła Rodosław Jędrzelewski Tomasz Paczkowski Piotr Kamiński Łukasz Ast Sebastian
1 Jędrzelewski Tomasz 4 8 5 Kondracki Konrad     1 2 1 2 2 1 2 1 2 0
2 Paczkowski Piotr 3 8 4 Przybyła Rodosław 2 1     0 2 2 1 1 2 1 2
3 Kondracki Konrad 3 8 6 Jędrzelewski Tomasz 2 1 2 0     0 2 2 1 2 1
4 Kamiński Łukasz 2 6 8 Paczkowski Piotr 1 2 1 2 2 0     2 0 2 0
5 Przybyła Rodosław 2 6 8 Kamiński Łukasz 1 2 2 1 1 2 0 2     2 1
6 Ast Sebastian 1 4 9 Ast Sebastian 0 2 2 1 1 2 0 2 1 2    
Grupa 11
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Piotrowicz Tomasz Świdurski Piotr Hawrot Maciej Michalski Mateusz Gajda Mateusz Styczyńśki Paweł
1 Piotrowicz Tomasz 5 10 1 Piotrowicz Tomasz     2 0 2 0 2 0 2 0 2 1
2 Styczyńśki Paweł 4 9 2 Świdurski Piotr 0 2     1 2 2 0 0 2 0 2
3 Hawrot Maciej 3 6 6 Hawrot Maciej 0 2 2 1     2 0 2 1 0 2
4 Gajda Mateusz 2 5 6 Michalski Mateusz 0 2 0 2 0 2     0 2 0 2
5 Świdurski Piotr 1 3 8 Gajda Mateusz 0 2 2 0 1 2 2 0     0 2
6 Michalski Mateusz 0 0 10 Styczyńśki Paweł 1 2 2 0 2 0 2 0 2 0    
Grupa 12
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Rogalski Artur Hawrot Marek Toboła Patryk Grabara Piotr Kuljon Adam
1 Rogalski Artur 4 8 1 Rogalski Artur     2 0 2 0 2 1 2 0
2 Toboła Patryk 3 6 3 Hawrot Marek 0 2     0 2 2 0 2 0
3 Hawrot Marek 2 4 4 Toboła Patryk 0 2 2 0     2 1 2 0
4 Grabara Piotr 1 4 6 Grabara Piotr 1 2 0 2 1 2     2 0
5 Kuljon Adam 0 0 8 Kuljon Adam 0 2 0 2 0 2 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 13
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Olszewski Sławomir Gindera Jakub Oleszkiewicz Grzegorz Lenart Marek Mizera Grzegorz
1 Olszewski Sławomir 4 8 0 Olszewski Sławomir     2 0 2 0 2 0 2 0
2 Lenart Marek 3 6 4 Gindera Jakub 0 2     2 0 1 2 0 2
3 Mizera Grzegorz 2 5 4 Oleszkiewicz Grzegorz 0 2 0 2     0 2 0 2
4 Gindera Jakub 1 3 6 Lenart Marek 0 2 2 1 2 0     2 1
5 Oleszkiewicz Grzegorz 0 0 8 Mizera Grzegorz 0 2 2 0 2 0 1 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 14
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Adamczyk Sebastian Krzyszczyk Janusz Kobylarz Jerzy Chyliński Damian Sol Deen 
1 Sol Deen  3 7 3 Adamczyk Sebastian     2 0 2 1 0 2 1 2
2 Kobylarz Jerzy 3 7 4 Krzyszczyk Janusz 0 2     0 2 0 2 0 2
3 Chyliński Damian 2 5 4 Kobylarz Jerzy 1 2 2 0     2 1 2 1
4 Adamczyk Sebastian 2 5 5 Chyliński Damian 2 0 2 0 1 2     0 2
5 Krzyszczyk Janusz 0 0 8 Sol Deen  2 1 2 0 1 2 2 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 15
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Engel Krzysztof Pożerski Paweł Stachowiak Klaudiusz Czechowski fabian Kołodziejczyk Marek
1 Engel Krzysztof 3 7 2 Engel Krzysztof     1 2 2 0 2 0 2 0
2 Stachowiak Klaudiusz 3 6 2 Pożerski Paweł 2 1     0 2 2 0 1 2
3 Pożerski Paweł 2 5 5 Stachowiak Klaudiusz 0 2 2 0     2 0 2 0
4 Kołodziejczyk Marek 2 4 6 Czechowski fabian 0 2 0 2 0 2     1 2
5 Czechowski fabian 0 1 8 Kołodziejczyk Marek 0 2 2 1 0 2 2 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 16
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Furman Dariusz Taborski łukasz Biela Krzysztof Wilgosiewicz Karol Wysocki Dariusz
1 Biela Krzysztof 4 8 0 Furman Dariusz     2 0 0 2 0 2 2 1
2 Wilgosiewicz Karol 3 6 2 Taborski łukasz 0 2     0 2 0 2 0 2
3 Furman Dariusz 2 4 5 Biela Krzysztof 2 0 2 0     2 0 2 0
4 Wysocki Dariusz 1 3 6 Wilgosiewicz Karol 2 0 2 0 0 2     2 0
5 Taborski łukasz 0 0 8 Wysocki Dariusz 1 2 2 0 0 2 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 17
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Kozłowski Artur Niziołek Robert Pluta Gustaw Pawlicki Przemysław Rybka Tadeusz
1 Kozłowski Artur 4 8 2 Kozłowski Artur     2 0 2 1 2 0 2 1
2 Rybka Tadeusz 3 7 3 Niziołek Robert 0 2     1 2 2 0 1 2
3 Pluta Gustaw 2 5 6 Pluta Gustaw 1 2 2 1     2 1 0 2
4 Niziołek Robert 1 4 6 Pawlicki Przemysław 0 2 0 2 1 2     0 2
5 Pawlicki Przemysław 0 1 8 Rybka Tadeusz 1 2 2 1 2 0 2 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 18
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Madejski Sebastian Bekus Adam Pawłowski Konrad Olszewski Bogusław Kubiak Marek
1 Pawłowski Konrad 3 7 4 Madejski Sebastian     1 2 1 2 2 1 0 2
2 Olszewski Bogusław 2 6 5 Bekus Adam 2 1     0 2 2 1 1 2
3 Kubiak Marek 2 5 5 Pawłowski Konrad 2 1 2 0     1 2 2 1
4 Bekus Adam 2 5 6 Olszewski Bogusław 1 2 1 2 2 1     2 0
5 Madejski Sebastian 1 4 7 Kubiak Marek 2 0 2 1 1 2 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 19
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Sawicki Mateusz Zahora rafał Ośko Rafał Hryciuk Adam Szlachetka Przemysław
1 Sawicki Mateusz 4 8 1 Sawicki Mateusz     2 0 2 0 2 0 2 1
2 Szlachetka Przemysław 2 6 4 Zahora rafał 0 2     1 2 2 0 0 2
3 Ośko Rafał 2 4 6 Ośko Rafał 0 2 2 1     0 2 2 1
4 Zahora rafał 1 3 6 Hryciuk Adam 0 2 0 2 2 0     0 2
5 Hryciuk Adam 1 2 6 Szlachetka Przemysław 1 2 2 0 1 2 2 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 20
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Wierzchowski Dariusz Nastula Artur Kaźmierczak Paweł Mikołajczyk Michał Niedzielski Klaudiusz
1 Mikołajczyk Michał 3 7 3 Wierzchowski Dariusz     2 1 2 1 0 2 2 1
2 Nastula Artur 3 7 4 Nastula Artur 1 2     2 0 2 1 2 1
3 Wierzchowski Dariusz 3 6 5 Kaźmierczak Paweł 1 2 1 2     0 2 0 2
4 Niedzielski Klaudiusz 1 4 6 Mikołajczyk Michał 2 0 1 2 2 1     2 0
5 Kaźmierczak Paweł 0 2 8 Niedzielski Klaudiusz 1 2 1 2 2 0 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 21
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Borzęcki Krzysztof Sewulok Sławomir Popławski Dariusz Kubowicz Marek Małek Mariusz
1 Borzęcki Krzysztof 4 8 2 Borzęcki Krzysztof     2 0 2 1 2 0 2 1
2 Popławski Dariusz 3 7 2 Sewulok Sławomir 0 2     0 2 2 0 2 0
3 Sewulok Sławomir 2 4 4 Popławski Dariusz 1 2 2 0     2 0 2 0
4 Małek Mariusz 1 3 6 Kubowicz Marek 0 2 0 2 0 2     0 2
5 Kubowicz Marek 0 0 8 Małek Mariusz 1 2 0 2 0 2 2 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 22
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Caliński Kamil Kowalczyk Jarosław Dzikołowski Tomasz Giersberg Roland Herberg Dawid
1 Giersberg Roland 4 8 1 Caliński Kamil     2 0 2 0 0 2 2 1
2 Herberg Dawid 3 7 3 Kowalczyk Jarosław 0 2     2 0 0 2 0 2
3 Caliński Kamil 3 6 3 Dzikołowski Tomasz 0 2 0 2     0 2 0 2
4 Kowalczyk Jarosław 1 2 6 Giersberg Roland 2 0 2 0 2 0     2 1
5 Dzikołowski Tomasz 0 0 8 Herberg Dawid 1 2 2 0 2 0 2 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 23
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Domański Dawid Gierczak Damian Czyżycki Damian Bieda Adam Ziółkowski Wojciech
1 Domański Dawid 4 8 3 Domański Dawid     2 0 2 1 2 1 2 1
2 Ziółkowski Wojciech 3 7 4 Gierczak Damian 0 2     1 2 0 2 1 2
3 Bieda Adam 2 6 5 Czyżycki Damian 1 2 2 1     1 2 0 2
4 Czyżycki Damian 1 4 7 Bieda Adam 1 2 2 0 2 1     1 2
5 Gierczak Damian 0 2 8 Ziółkowski Wojciech 1 2 2 1 2 0 2 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 24
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Jastrzębski Zbigniew Małek Marcin Łoniewski Łukasz Jędrzejczak Wojciech Brzozowski Mariusz
1 Małek Marcin 4 8 1 Jastrzębski Zbigniew     0 2 2 1 2 0 1 2
2 Łoniewski Łukasz 2 5 4 Małek Marcin 2 0     2 0 2 0 2 1
3 Brzozowski Mariusz 2 5 5 Łoniewski Łukasz 1 2 0 2     2 0 2 0
4 Jastrzębski Zbigniew 2 5 5 Jędrzejczak Wojciech 0 2 0 2 0 2     0 2
5 Jędrzejczak Wojciech 0 0 8 Brzozowski Mariusz 2 1 1 2 0 2 2 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 25
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Krasuski Konrad Ostrowski Piotr Babanin Dmytro Kowalski Mirosław Rubach Jacek
1 Krasuski Konrad 4 8 1 Krasuski Konrad     2 0 2 1 2 0 2 0
2 Babanin Dmytro 2 5 4 Ostrowski Piotr 0 2     0 2 2 0 2 0
3 Ostrowski Piotr 2 4 4 Babanin Dmytro 1 2 2 0     2 0 0 2
4 Rubach Jacek 1 2 6 Kowalski Mirosław 0 2 0 2 0 2     2 0
5 Kowalski Mirosław 1 2 6 Rubach Jacek 0 2 0 2 2 0 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 26
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Piesyk Krzysztof Jasiński Adrian Sawicki Przemysław Dąbrowski Radosław Urbaniak Bartosz
1 Piesyk Krzysztof 4 8 0 Piesyk Krzysztof     2 0 2 0 2 0 2 0
2 Urbaniak Bartosz 3 6 2 Jasiński Adrian 0 2     2 0 2 1 0 2
3 Jasiński Adrian 2 4 5 Sawicki Przemysław 0 2 0 2     0 2 0 2
4 Dąbrowski Radosław 1 3 6 Dąbrowski Radosław 0 2 1 2 2 0     0 2
5 Sawicki Przemysław 0 0 8 Urbaniak Bartosz 0 2 2 0 2 0 2 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 27
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Przybylok Marcin Jamrozek Dariusz Żeromiński August Mazur Maciej Mazurkiewicz Mateusz
1 Przybylok Marcin 4 8 3 Przybylok Marcin     2 1 2 1 2 1 2 0
2 Żeromiński August 3 7 2 Jamrozek Dariusz 1 2     0 2 0 2 2 0
3 Mazur Maciej 2 5 4 Żeromiński August 1 2 2 0     2 0 2 0
4 Jamrozek Dariusz 1 3 6 Mazur Maciej 1 2 2 0 0 2     2 0
5 Mazurkiewicz Mateusz 0 0 8 Mazurkiewicz Mateusz 0 2 0 2 0 2 0 2    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 28
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Słomski Marcin Rosik Robert Hachuła rafał Janik Grzegorz Błażejewski Sebastian
1 Błażejewski Sebastian 4 8 2 Słomski Marcin     0 2 2 0 2 0 1 2
2 Słomski Marcin 2 5 4 Rosik Robert 2 0     2 1 1 2 0 2
3 Rosik Robert 2 5 5 Hachuła rafał 0 2 1 2     2 0 0 2
4 Hachuła rafał 1 3 6 Janik Grzegorz 0 2 2 1 0 2     1 2
5 Janik Grzegorz 1 3 7 Błażejewski Sebastian 2 1 2 0 2 0 2 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 29
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Furman Krzysztof Jakubczyk Tomasz Wojciechowski Krzysztof Janik Tomasz Nowak Łukasz
1 Furman Krzysztof 4 8 0 Furman Krzysztof     2 0 2 0 2 0 2 0
2 Nowak Łukasz 3 6 3 Jakubczyk Tomasz 0 2     2 0 2 0 0 2
3 Jakubczyk Tomasz 2 4 4 Wojciechowski Krzysztof 0 2 0 2     0 2 0 2
4 Janik Tomasz 1 3 6 Janik Tomasz 0 2 0 2 2 0     1 2
5 Wojciechowski Krzysztof 0 0 8 Nowak Łukasz 0 2 2 0 2 0 2 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 30
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Gawłowicz Mariusz Baum Janusz Mazur Andrzej Całus Tomasz Rudkowski Wasyli
1 Całus Tomasz 3 7 4 Gawłowicz Mariusz     2 1 1 2 1 2 2 0
2 Gawłowicz Mariusz 2 6 5 Baum Janusz 1 2     1 2 0 2 2 1
3 Rudkowski Wasyli 2 5 5 Mazur Andrzej 2 1 2 1     1 2 0 2
4 Mazur Andrzej 2 5 6 Całus Tomasz 2 1 2 0 2 1     1 2
5 Baum Janusz 1 4 7 Rudkowski Wasyli 0 2 1 2 2 0 2 1    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 31
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Markowski Artur Całusiński Konrad Białoń Adrian Klocek Krzysztof Nieste javier
1 Całusiński Konrad 4 8 2 Markowski Artur     0 2 0 2 2 0 2 0
2 Białoń Adrian 3 6 2 Całusiński Konrad 2 0     2 0 2 1 2 1
3 Markowski Artur 2 4 4 Białoń Adrian 2 0 0 2     2 0 2 0
4 Nieste javier 1 3 6 Klocek Krzysztof 0 2 1 2 0 2     0 2
5 Klocek Krzysztof 0 1 8 Nieste javier 0 2 1 2 0 2 2 0    
6 FREE 0 0 0 FREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Grupa 32
Miejsce Zawodnik Punkty Legi wygrane Legi przegrane Piętka Tomasz Sznober Paweł Chalaba Przemysław Molski Paweł Bublyk Viacheslaw
1 Piętka Tomasz 3 7 2 Piętka Tomasz     1 2 2 0 2 0 2 0
2 Sznober Paweł 3 7 4 Sznober Paweł 2 1     1 2 2 0 2 1
3 Bublyk Viacheslaw 2 4 5 Chalaba Przemysław 0 2 0 2     2 0 1 2
4 Chalaba Przemysław 1 3 6 Molski Paweł 0 2 0 2 0 2     2 0
5 Molski Paweł 1 2 6 Bublyk Viacheslaw 0 2 2 0 2 1 0 2